Blogi

Amisnäkökulmaa päätöksentekoon

Juuri valmistunut nuorten kuntavaaligallup kertoo nuorten olevan entistä kiinnostuneempia kuntavaaleista ja niissä äänestämisestä. Edellisten kuntavaalien aikaan äänestysaktiivisuus alle 30-vuotiaiden keskuudessa oli alle 40 %. Nyt hieman yli puolet vastanneista aikoo äänestää varmasti vaaleissa. Osa on kuitenkin kritisoinut tulosta ja osa…

Nuorten mielenterveyttä on vaalittava

Lasten ja nuorten kokema ahdistus ja mielenterveyden häiriöt ovat kasvaneet viime vuosina jopa hälyttävän korkeiksi. Viimeisimmästä kouluterveyskyselystä käy ilmi, että Ylöjärvellä ahdistusta koetaan jopa enemmän, kuin muualla maassa keskimäärin. Syyt ovat varmasti moninaisia eikä yhtä oikeaa ratkaisua niihin ole olemassa.…

Maksuton ehkäisy laajennettava kaikille alle 25-vuotiaille Ylöjärvellä!

Ylöjärven kaupunki on tarjonnut maksutonta ehkäisyä alle 20-vuotiaille lähes 2 vuoden ajan. Tämä on ollut ilmeisen pidetty asia kuntalaisten mielestä, sillä alle 20-vuotiaiden ehkäisyneuvolan käynnit ensimmäisen kokeiluvuoden aikana yli kaksinkertaistuivat. Kuitenkin, mikäli aidosti haluamme vaikuttaa muun muassa raskauden keskeytyksien määrään,…

Poliitikon paksu nahka

Moni politiikan vaikuttaja on viime viikonloppuna kirjoittanut, kuinka erityisesti somekulttuuri ja ihmisten käytös on vaikuttanut ihmisten ehdolle asettumiseen kuntavaaleissa. Ihmiset epäröivät, kun lokaa sataa niskaan, vaikka pyrkimyksenä on parempi yhteiskunta. Miksi sitten ihmiset haluavat vaikuttaa poliitikkoihin tällä tavalla ja miksi…

Kouluväkivaltaan on puututtava

Kouluväkivalta ja sen raaistuminen puhuttavat tänä päivänä monia. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan Ylöjärvellä 6,1 % 8.–9.luokkalaisista kokee väkivaltaa viikoittain koulussa ja 27 % on ollut väkivallan kohteena lukuvuoden aikana. 5,9 % oppilaista pelkäävät välitunteja. Kaikenlaiseen väkivaltaan tulee puuttua välittömästi, eikä sitä…

Talouden tasapainotus – Verojen kiristämistä vai palveluista leikkaamista?

Monessa vaalikoneessa on esitetty samankaltainen kysymys: “Kannatatko mieluummin verojen kiristämistä vai palveluista leikkaamista talouden tasapainottamiseksi?” Tämä onkin tärkeä kysymys, sillä sopeutustoimia joudutaan tekemään jokaisella valtuustokaudella ehkä useampiakin kertoja. Ylöjärvelle tilanne on talouden suhteen melko hyvä, investointeja pystytään tekemään, palvelurakennetta laajentamaan…

Kotihoidon ahdinkoon on vastattava Ylöjärvellä!

Kotihoidon asiakasmäärät kasvavat tasaista tahtia sitä mukaa, kun väestö ikääntyy. Ylöjärvellä viimeisimmän talousarvion mukaan kotona asuvia yli 75-vuotiaita on vuonna 2021 noin 2 520 joista 270 on säännöllisessä kotihoidossa. Vertailun vuoksi vuonna 2016 säännöllistä kotihoitoa Ylöjärvellä sai 178 asiakasta yli…